Kdo vlastně jsem

Člověk devatera povolání … no dobře, tak jen pěti, ale další mohou docela snadno přibývat. Život je přece plný překvapení. V roce 1995, to ještě v době mých studií na Filosofické fakultě Masarykovy university, jsem se začal živit jako překladatel. Od roku 1998 jsem k tomu přidal akademickou dráhu, nejdříve jako výzkumný pracovník a krátce nato jako přednášející také na MU, tentokráte ale již na nově založené Fakultě sociálních studií. Jenže svět v prostředí university a odborných textů sice je zajímavý, nicméně také přece jen svým způsobem omezený. A tak vzhůru do reality …
Vždycky mne bavilo cestování – možná je to dědictví po tátovi námořníkovi. Začal jsem s ním už v roce 1988 (tehdy to bylo Maďarsko, takže skoro Západ ;-)), kolem roku 2000 ale bylo docela dlouhé období, kdy jsem se dostal tak maximálně na cesty pracovní. Dlouhodobý pobyt na Havaji roku 2006 mi ale připomněl, že mi něco chybí – a od té doby cestuji stále více a více. A nejenom proto, že mne to baví, ale také kvůli vlastnímu rozvoji. Třeba v rámci mé práce v neziskovém sektoru, kde jsem začal být činný někdy kolem roku 2003 (ne, přesně už si to fakt nepamatuji …) a kterému od té doby věnuji více a více svého času. S touto činností souvisejí i mé aktivity volebního pozorovatele OBSE. A nakonec, tak někde na pomezí teorie a praxe, jsem si vybudoval znalost fungování dotačních a grantových mechanismů Evropské unie a stal se expertem i v této oblasti.
Co přijde dál? Nechám se překvapit … to, co dělám teď, je spolu propojené, ale určitě to není konečný stav. Sledujte se mnou, co se bude dít!