Neziskovkář

V dnešní době sprosté slovo, viďte? Já se k němu hrdě hlásím. Někdy kolem roku 2003 jsem začal působit v brněnském Centru pro studium demokracie a kultury (CDK), které se tehdy velmi výrazně věnovalo projektům na podporu demokracie, a to zejména na Ukrajině, v Iráku a později v Barmě. Působil jsem tam v několika rolích, ponejvíce jako lektor a projektový manažer, nicméně roku 2014 jsem se stal zástupcem CDK v Asociaci pro podporu demokracie a lidských práv (DEMAS), kde od té doby působím ve Správní radě, přičemž poslední dva roky jako její předseda.
Práce v neziskovém sektoru, a zejména pak v té jeho části, která se věnuje problematice lidských práv a demokracie, mne naučila (spolu s jinými životními zkušenostmi), že nikdy není jen jeden pohled na věc a že způsob, jímž vnímáme témata zdánlivě samozřejmá (ano, demokracie je klasickým příkladem), se v různých částech světa i napříč jednotlivými společnostmi velmi liší, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Je to ale práce, která je přes všechny problémy smysluplná.
Jsem vždy otevřený novým příležitostem a nabídkám a zároveň věřím, že díky svým zkušenostem a odbornosti mohu mnoho nabídnout – vždy se mi dařilo propojovat teorii s praxí a jsem si jist, že právě tahle schopnost je onou přidanou hodnotou, která je v této oblasti tak důležitá. Cením si také toho, že díky svým aktivitám jsem měl možnost spolupracovat s Člověkem v tísni nebo se blíže setkat s Jeho Svatostí Dalajlámou – díky za to. 

osobně setkat

Věřte mi, že právě takové zkušenosti vám mnohdy nabídnout nový pohled na život a vaše dosavadní zkušenosti a umožní vám dále se rozvíjet.
To stejné platí i o další z mých aktivit, tj. o činnosti volebního pozorovatele. Od počátku roku 2017 jsem součástí skupiny volebních pozorovatelů Ministerstva zahraničí České republiky a měl jsem již možnost zúčastnit se dvou misí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - jedna byla v Arménii, druhá v Rusku. Také zde máte možnost vidět, jak si lidé v zemích, které na tom nejsou tak dobře jako my, váží každé možnosti posunout se k lepší vládě ...