Akademik

Na akademické půdě působím od roku 1998, a to zejména na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ta ale ani zdaleka není mým jediným působištěm: kromě dlouhodobého angažmá na vysoké škole CEVRO v Praze jsem učil na řadě zahraničních universit, z nichž nejdelší dobu jsem strávil na universitách v Magdeburgu a ve Vídni, na Hawai’i Pacific University v Honolulu, nebo na universitách v izraelské Haifě a Herzliyi a také v jordánském Ammánu. Kromě toho jsem absolvoval i řadu kratších výukových pobytů na universitách mnoha evropských zemí.

S mými studenty

K akademické činnosti samozřejmě patří i publikační činnost. V mém případě se nyní jedná již o více než 70 knih, knižních kapitol, sborníků a článků, a to včetně časopisů impaktovaných a nakladatelství jako Routledge či Budrich Publishers. V databázi Google Scholar mám téměř 500 citací, mnohé z nich se navíc nacházejí i v pracích zařazených ve Web of Science a Scopusu.
Mým nejoblíbenějším tématem jsou otázky demokracie a demokratisace, k nimž mám blízko i prakticky, a dále problémy české politiky a politických stran. Velmi mne zajímá také vnitřní politika Státu Izrael. Koneckonců podívejte se na moje akademické CV, tam najdete vše hezky dopodrobna.