EU expert

Už od počátků své profesní dráhy jsem se pohyboval v akademickém prostředí a neziskovém sektoru a tak jsem se - také vzhledem k mému odbornému zaměření, které kombinuje politologii a mezinárodní vztahy - celkem nevyhnutelně dostal brzy do kontaktu s nejrůznějšími grantovými a dotačními schématy Evropské unie.
Stále více jsem v průběhu let zjišťoval, že pokud chcete získat prostředky ze zdrojů EU i ze zdrojů českých, nestačí vám dobrý nápad a odborně kvalitní projekt – musíte v první řadě vědět, jak správně tyto projekty psát a jak je ušít na míru programu, ve kterém žádáte. Já to umím, a proto také provozuji tento web nabízející poradenství a služby žadatelům o EU zdroje (ale zatím ještě vyčkejte, spuštění se připravuje :-)). 

Pokud vás to zajímá či nějakou takovou službu zrovna potřebujete, podívejte se a kontaktujte mne. Mohu poskytnout rozsáhlou zkušenost nejen s fungováním celého mechanismu, ale také znalosti, kde hledat ten který finanční zdroj, i nabídnout know-how plynoucí z faktu, že se mi podařilo stát se součástí týmů, které se na podobě finančních schémat podílejí – jedná se zejména o programy typu Horizon2020, Evropa pro občany a mnohé jiné. Spolupracuji rovněž například s českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, či s Technologickou agenturou ČR, u nichž působím jako expertní hodnotitel.