Medailonek

Proti proudu ...

Skvostný renesanční básník John Donne kdysi napsal: „No man is an island, entire of itself … any mans death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore never send to know for whom the bell tolls: it tolls for thee.("Žádný člověk není ostrov, celý sám pro sebe ... smrt každého člověka umenšuje mne samého, neboť jsem součástí lidstva. A proto nikdy neposílej se ptát, komu zvoní hrana: zvoní tobě.") Proto se zajímám o život a o svět, a proto stále více plavu proti proudu … Chápejte to jako mé osobní motto – a přidejte se.